WATURU introducerer nu den mest miljørigtige og ansvarlige løsning til vand -og varmtvandsforbrug med store komfort fordele. 

WATURU vandvarmeren er en "point-of-use" enhed der opvarmer vandet direkte via overførsel af energi. WATURU enheden gør brug af vandets ledende evne til at varme vandet med. Ved hjælp af ny og smart styringsteknologi opnår enheden den ønskede temperatur øjeblikkeligt. Det smarte design og styringsløsningen gør det muligt at reducere vandforbruget  med 75%  og samtidig forbedre komforten og så kræver en  WATURU enhed kun 230 V og maksimalt  10 til 16 Ampere. Enheden virker sammen med alle typer af armaturer og den opsamle automatisk data om forbruget.  

Effektiviteten af en WATURU vandvarmer er ultra høj (99.9%) da der er tale om direkte opvarmning af vandet. Enheden opvarmer vandet ved tappestedet hvorved cirkulationstab kan fjernes helt.

Alt tekst og billeder tilhører WATURU.

 
 
9 (1).jpg

WATURUs løsning bruges hver dag i både private og kommunale ejendomme med store forbedringer i komfort og besparelser på 75%  på vand og energi som resultat. Enheden fylder kun ganske lidt og den bruger kun strøm når du bruger varmt vand. 

Enheder i kasser.jpg
20160530_085052.jpg
 
 

Fordele i forhold til traditionelle opvarmningsformer

Vandbesparende fordele

Minimalt vandspild: Da opvarmningen af vandet sker lokalt (Point-of- use), er ventetiden på varmt vand minimal dvs. vandet skal ikke løbe før vandet i hanen er varmt og klar til anvendelse.

Reduceret flow: Flowet på tappestedet er ikke afhængig af vandinstallationen, armatur, vandtryk m.m., men fixeres i waturu systemet og er dermed tilpasset anvendelsen såsom håndvask.

Ingen cirkulation af varmt vand: Ved anvendelse af centrale opvarmningsformer som eksempelvis naturgas eller fjernvarmesystemer i bygninger, er cirkulation af det varme vand fra centralvarmeanlæg ud omkring tappesteder ofte nødvendigt for at minimere ventetiden på det varme vand. Vandet skal i visse installationer løbe længe, før det bliver varmt.

Dette medfører et betydende varmetransmissionstab fra denne cirkulationsstreng, som er afhængig af selve installationen, isolering med videre. I fyringssæsonen vil dette transmissionstab bidrage til rumopvarmningen, der typisk produceres fra samme energikilde, men da tabet og dermed varmen afsættes hvor rørinstallationen nu befinder sig, er det ofte uhensigtsmæssige steder som ubenyttede teknikrum, skakter m.m. Udenfor fyringssæsonen vil dette transmissionstab kun være spild, måske endda et termisk bidrag til varme der skal fjernes med klimaanlæg for at holde komfortniveauet i bygningen.

Derudover belastes en cirkulationsløsning ligeledes af elforbruget til cirkulationspumpe.

Undersøgelsen har vist at cirkulationstabet ofte udgør 60-90 % af varmeforbruget i bygninger med lavt forbrug.

Ingen tomgangsdrift af centralt varmesystem: I sommerhalvåret, eller udenfor fyringssæsonen er det nødvendigt at opretholde et vis niveau af drift af det centrale varmesystem, da der stadig skal produceres og leveres varmt brugsvand. Eksempelvis vil en gaskedel skulle levere den nødvendige varme, men stadig kun brøkdel af kedlens fulde kapacitet og den varme, der her produceres ved dellast, er ved en lav effektivitet. Der vil være en betydelig energibesparelse i at kunne holde kedlen slukket udenfor fyringssæsonen. Ligeledes vil der ikke være noget tab fra varmtvandsbeholderen.

Mulighed for et emissionsfrit varmtvandsforbrug: Hvis den el, der anvendes til opvarmning af det varme brugsvand, har en dokumenteret oprindelse fra bæredygtige CO2 neutrale energikilder som vindenergi, vandenergi, solceller og evt. biomasse, vil bygningens Carbon Footprint reduceres betydeligt.
Dette kan have betydning i forhold til en bæredygtig bygningscertificering såsom LEEDTM ,DGNB eller BREEAM, der er ved at vinde indpas på det europæiske marked. De fleste rådgivere i Danmark tilbyder i dag screening og certificering i forhold til ovennævnte.

Den vandbesparende effekt vil ligeledes have en betydelig positiv indvirkning på opnåelse af gode resultater i forbindelse med en evt. certificering.

Ingen nedgang i effektivitet: Traditionelle el gennemstrømsvandvarmere opvarmer vandet med et modstandslegeme, der over tid kan tilkalke og dermed miste sin effekt. Undersøgelser har vist en risiko for en halvering af effektiviteten over 5 år. WATURU har intet varmeelement og vil ikke have en nedgang i effektivitet over tid pga. tilkalkning.

Installationsrelaterede fordele

Intet behov for tank eller varmvandsinstallation: Mulighed for store besparelser i forbindelse med opførsel af nye bygninger, men også renovering af eksisterende bygninger, hvor hele varmvandsinstallationen inkl. tank, rørtræk, pumper og ventiler kan udelades. Der skal kun trækkes koldtvandsrør.

Ud over besparelsen på selve installationen, vil der også være et pladsbesparende element, da størrelsen på teknikrum mm. kan reduceres – måske endda helt udelades i nogle tilfælde. Dette er specielt interessant i kommercielle bygninger, der her vil have ekstra kvadratmeter til drift og udlejning.

Ingen eller lave vedligeholdelsesomkostninger: Et system der ikke findes, kræver ingen vedligeholdelse. En post på drift og vedligehold kan minimeres, måske endda udelades.

Komfortrelaterede fordele

Konstant temperatur og flow: Ingen justering af vandmængde og blandingsforhold, hvilket typisk er nødvendigt ved armaturer tilsluttet traditionelle varmtvandssystemer, før et acceptabelt komfortniveau er opnået.

Minimal ventetid på varmt vand: Volumen i ledningen mellem armatur og WATURU enheden er begrænset. Når det er kolde vand her er fortrængt, er der varmt vand.

Desinficering af vandet: Opvarmningsprincippet i WATURU har en desinficerende effekt på vandet, hvilket kan have en speciel interesse indenfor sundhedssektoren og ved installationer som benyttes af børn og ældre mennesker.
Den desinficernede evne er dokumenteret af Teknologisk institut.

 

 
 
drops-of-water-578897_1920.jpg